İnşaat Projelerinde Keşif Metraj Eğitimi
Örnek Ders İzle

Örnek Ders İzle

İnşaat Projelerinde Keşif Metraj Eğitimi


Eğitimin Süresi: Ortalama Bu eğitim 10 saatlik sınıf eğitimi müfredatını kapsar -dk.

155,00 TL
Güvenli
Ödeme
Taksit
İmkanı
Bitirme
Sertifikası


İnşaat sektöründe keşif metraj, bir işin başlangıç aşamasından itibaren tüm proje sürecindeki en önemli adımlardan biridir. Keşif metraj, bir inşaat projesinin yatırım kararının alınmasından, projenin sonlanmasına kadar geçen tüm süreci etkileyebilecek bir konudur.
Keşif metrajda oluşabilecek herhangi bir hata veya eksiklik, bir inşaat projesinin en temel unsurları olan zaman-maliyet-kalite başlıklarının tümünü doğrudan etkileyeceğinden keşif metraj; inşaat sektörü çalışanlarının derinlemesine bilgi sahibi olması gereken bir konu olarak karşımıza çıkar.
Bu eğitimde, keşif metraj adımlarına dair uygulamada kolaylıkla kullanılabilecek temel bilgiler, sırasıyla ve detaylı olarak işlenecektir. Ayrıca örnek bir proje üzerinden uygulama yapılacak ve ödev proje paylaşılacaktır. Böylece katılımcıların konu ile ilgili bütünsel bakış açısına sahip olmaları ve uygulamaya hazır olmaları hedeflenmektedir.
İnşaat Projelerinde KEŞİF METRAJ EĞİTİMİ; inşaat sektörü odaklı, İLK VE TEK SETİFİKALI ONLINE EĞİTİMDİR.
 • İnşaat projelerinde keşif-metraj ile ilgili edineceğiniz teorik ve pratik bilgiyle, iş hayatında fark yaratacaksınız.
 • Keşif-metrajın inşaat projelerinde etkilediği diğer konuları öğrenerek, konu hakkında bütüncül bakış açısı kazanacaksınız.
 • İnşaat projelerinde keşif ve metraj hazırlamayı örnekler üzerinden inceleyeceksiniz.
 • İş hayatınızda, projelerin keşif-metraj konuları ile ilgili görevleri rahatlıkla yerine getirebileceksiniz.
 • Yer aldığınız proje görevlerinde daha bütüncül ve aktif rol oynayabileceksiniz.
 • Maliyetlendirme hazırlama / kontrol etme konularında yetkinliğinizi artıracaksınız.
 • Projelerinizin planlanan maliyet çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayabileceksiniz.
 • Yetkinliklerinizi geliştirerek, kariyer planlamanıza inşaat sektöründeki farklı alanlarda yeni hedefler ekleyebileceksiniz
 • Sahip olacağınız sertifika ile kariyerinize değer katacaksınız
 • Metraj, keşif, poz, birim fiyat, aktivite, iş kırılımı kavramlarının tanımları ve örneklerle açıklanması
 • İnşaat sektöründe keşif metrajın; kalite, zaman ve maliyet açısından önemi
 • Hakediş ile keşif metraj ilişkisi
 • Pozların oluşturulması
 • Birim fiyat tariflerinin hazırlanması
 • Metraj ve keşfin çıkarılması
 • Metraj ve keşif yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • ÖRNEK BİR PROJE ÜZERİNDEN METRAJ VE KEŞİF UYGULAMASI YAPILMASI
  • Mimari proje tanıtımı ve proje okuma
  • Statik proje tanıtımı ve statik pafta okuma
  • İmalat birimlerini tanıyalım (m2, m3,mtul vb.)
 • KABA YAPI METRAJI
  • Kalıp metrajı
   • Düz ölçü ve kırık ölçü yöntemlerinin açıklanması
   • Kanat kavramı ve kanat yüzeylerinin hesaplanması
   • Hesaplanan kalıp metrajları için metraj cetvelinin doldurulması
  • Demir donatı metrajı
   • Demir donatı çeşitleri (etriye, çiroz, boy donatı vb.)
   • Statik projeden demir paftalarının detaylı okunması
   • Birim ağırlık tablolarının okunması
   • Kolon demiri hesabı
   • Kiriş demiri hesabı
   • Döşeme demiri hesabı
   • Demir metraj cetvelinin doldurulması
  • Beton metrajı
   • Kolon betonu metrajı
   • Kiriş betonu metrajı
   • Döşeme betonu metrajı
   • Beton metrajının metraj cetveline işlenmesi ve benzer kavramı
 • İNCE YAPI METRAJI
  • Duvar metrajı
   • Dış duvar metrajı
   • İç duvar metrajı
  • Sıva metrajı
   • Kaba + ince dış sıva metrajı
   • Kaba + saten iç sıva metrajı
   • Tavan sıvası metrajı
  • Döşeme şapı metrajı
   • Döşeme yüzeylerinin metrajı
   • Eşiklerin metraja dahil edilmesi
  • Boya metrajı
   • Dış cephe boyası metrajı
   • İç yüzeylere boya yapılması metrajı
   • Pencere ve kapı alın yüzeylerinin hesaplanması
   • Tavan yüzeylerine boya yapılması metrajı
 • GENEL METRAJ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
 • KEŞİF YAPILMASI
 • METRAJ ÖDEVİ - PROJE İNDİR
 • KAVRAMA SORULARI

Nasıl Çalışır?