Şantiyede Saha Paketi
Örnek Ders İzle

Örnek Ders İzle

Şantiyede Saha Paketi


Eğitimin Süresi: Ortalama 6 saat kullanıma bağlı video - Bu eğitim paketi 20 saatlik sınıf eğitimi müfredatını kapsamaktadır. dk.

505,00 TL
Güvenli
Ödeme
Taksit
İmkanı
Bitirme
Sertifikası


Bu eğitim paketi kendisini şantiye saha elemanı olarak yetiştirmek isteyen tüm sektör profesyonelleri ve ilgili bölümlerin öğrencileri için hazırlanmıştır.

ŞANTİYEDE SAHA PAKETİ şu eğitimleri içermektedir:

 • İnşaat Projelerinde Keşif Metraj
 • İnşaat Projelerinde İş Programı
 • İnşaat Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Eğitimi

Şantiyede saha paketini alarak, içerdiği tüm eğitimleri istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda takip edebilir ve sektör profesyonelleri ile yapılmış söyleşimizi izleyebilirsiniz. Online ve sertifikalı bu eğitim paketini tamamladığınızda, pakette yer alan bu 3 değerli eğitimin katılım belgeleri ayrı ayrı adınıza düzenlenecek ve adresinize gönderilecektir. Sizi sektöre hazırlayacak ve mesleki gelişiminizi hızlandıracak olan ŞANTİYEDE SAHA PAKET EĞİTİMİ; inşaat sektörü alanındaki İLK VE TEK SERTİFİKALI ONLINE EĞİTİMDİR.

           Bir şantiyede saha çalışanlarının bilgi sahibi olması gereken, olmazsa olmaz temel yetkinlikleri hızlı ve kolay şekilde edinebileceksiniz.

           KEŞİF METRAJ EĞİTİMİ KAPSAMINDA

           • İnşaat projelerinde keşif-metraj ile ilgili edineceğiniz teorik ve pratik bilgiyle, iş hayatında fark yaratacaksınız.
           • Keşif-metrajın inşaat projelerinde etkilediği diğer konuları öğrenerek, konu hakkında bütüncül bakış açısı kazanacaksınız.
           • İnşaat projelerinde keşif ve metraj hazırlamayı örnekler üzerinden inceleyeceksiniz.
           • İş hayatınızda, projelerin keşif-metraj konuları ile ilgili görevleri rahatlıkla yerine getirebileceksiniz.
           • Yetkinliklerinizi geliştirerek, kariyer planlamanıza inşaat sektöründeki farklı alanlarda yeni hedefler ekleyebileceksiniz
           • Sahip olacağınız sertifika ile kariyerinize değer katacaksınız

           İŞ PROGRAMI EĞİTİMİ KAPSAMINDA

           • Sektörün yetkin elemanlara ihtiyaç duyduğu planlama ve iş programı konusunda bilgi sahibi olacaksınız
           • İş programı konusunda kullanılan sektörel genel kavramlara hâkim olacaksınız
           • Görev aldığınız projelerdeki iş programlarını yorumlayabileceksiniz
           • Zaman ve planlama kaynaklı yaşanabilecek sorunların önüne geçebileceksiniz
           • Yer aldığınız projelerde zaman yönetimini etkili şekilde gerçekleştirebileceksiniz
           • İnşaat sektöründe görev almaya hazırlanan bir öğrenciyseniz, sektöre daha hızlı ve kolay uyum sağlayabileceksiniz

           İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ KAPSAMINDA

           • Görev aldığınız organizasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği konularında görevlerinizi bilecek ve farkındalık sahibi olacaksınız
           • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili paylaşımcı ve ortak sorumluluk duygusuna sahip organizasyonları oluşturmayı öğreneceksiniz
           • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında risk değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını örneklerle öğreneceksiniz
           • İnşaat sahasındaki olası tehlike kaynaklarını ve önleyici yaklaşımları öğreneceksiniz
           • İnşaat projelerinde “sıfır iş kazası” prensibi odaklı bir bakış açısı kazanacaksınız
           • İnşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincini edinecek ve sektörde fark yaratacaksınız 

                Bir şantiyede saha çalışanlarının bilgi sahibi olması gereken, olmazsa olmaz temel yetkinlikleri hızlı ve kolay şekilde öğrenebileceksiniz.

                KEŞİF METRAJ EĞİTİMİ

                • Metraj, keşif, poz, birim fiyat, aktivite, iş kırılımı kavramlarının tanımları ve örneklerle açıklanması
                • İnşaat sektöründe keşif metrajın; kalite, zaman ve maliyet açısından önemi
                • Hakediş ile keşif metraj ilişkisi
                • Pozların oluşturulması
                • Birim fiyat tariflerinin hazırlanması
                • Metraj ve keşfin çıkarılması
                • Metraj ve keşif yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar
                • ÖRNEK BİR PROJE ÜZERİNDEN METRAJ VE KEŞİF UYGULAMASI YAPILMASI
                 • Mimari proje tanıtımı ve proje okuma
                 • Statik proje tanıtımı ve statik pafta okuma
                 • İmalat birimlerini tanıyalım (m2, m3,mtul vb.)
                • KABA YAPI METRAJI
                 • Kalıp metrajı
                  • Düz ölçü ve kırık ölçü yöntemlerinin açıklanması
                  • Kanat kavramı ve kanat yüzeylerinin hesaplanması
                  • Hesaplanan kalıp metrajları için metraj cetvelinin doldurulması
                 • Demir donatı metrajı
                  • Demir donatı çeşitleri (etriye, çiroz, boy donatı vb.)
                  • Statik projeden demir paftalarının detaylı okunması
                  • Birim ağırlık tablolarının okunması
                  • Kolon demiri hesabı
                  • Kiriş demiri hesabı
                  • Döşeme demiri hesabı
                  • Demir metraj cetvelinin doldurulması
                 • Beton metrajı
                  • Kolon betonu metrajı
                  • Kiriş betonu metrajı
                  • Döşeme betonu metrajı
                  • Beton metrajının metraj cetveline işlenmesi ve benzer kavramı
                • İNCE YAPI METRAJI
                 • Duvar metrajı
                  • Dış duvar metrajı
                  • İç duvar metrajı
                 • Sıva metrajı
                  • Kaba + ince dış sıva metrajı
                  • Kaba + saten iç sıva metrajı
                  • Tavan sıvası metrajı
                 • Döşeme şapı metrajı
                  • Döşeme yüzeylerinin metrajı
                  • Eşiklerin metraja dahil edilmesi
                 • Boya metrajı
                  • Dış cephe boyası metrajı
                  • İç yüzeylere boya yapılması metrajı
                  • Pencere ve kapı alın yüzeylerinin hesaplanması
                  • Tavan yüzeylerine boya yapılması metrajı
                • GENEL METRAJ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
                • KEŞİF YAPILMASI
                • METRAJ ÖDEVİ - PROJE İNDİR
                • KAVRAMA SORULARI

                İŞ PROGRAMI EĞİTİMİ

                • İnşaat Projelerinde İş Programının Önemi
                • İş Programı ile İlgili Temel Kavramlar
                • Aktivite nedir? İş kırılımı nedir?
                • İş Programı Ne Zaman Hazırlanır? 
                • İş Programı Hazırlamanın Temel Adımları
                • İş Aktivitelerinin Belirlenmesi
                • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
                • İş Kaynaklarının Belirlenmesi
                • Kaynakların belirlenmesinde dikkat edilecekler
                • Süre – kaynak ilişkisi
                • İş Sürelerinin Hesaplanması
                • İş Programı Bağlantılarının Yapılması
                • İş programı Şematiğinin Oluşturulması

                İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

                • İş Sağlı ve Güvenliği Kültürü’nün önemi ve amacı nelerdir?
                • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi
                • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nasıl oluşturulur?
                • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasından kimler sorumludur?
                • İş kazası ve meslek hastalığı nedir?
                • Kaza zinciri ve kaza piramiti nedir?
                • Önleyici yaklaşımlar nelerdir?
                • Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
                • İnşaat sektöründe işi sağlığı ve güvenliği eğitimleri nelerdir?
                • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde OHSAS 18001
                • Başlıca inşaat çalışmalarında alınacak koruyucu önlemler

                Nasıl Çalışır?