Şantiyenin Şefi Paketi
Örnek Ders İzle

Örnek Ders İzle

Şantiyenin Şefi Paketi


Eğitimin Süresi: Ortalama 8 saat kullanıma bağlı video - Bu eğitim paketi 25 saatlik sınıf eğitimi müfredatını kapsamaktadır. dk.

655,00 TL
Güvenli
Ödeme
Taksit
İmkanı
Bitirme
Sertifikası


Bu eğitim paketi kendisini şantiye şefi olarak yetiştirmek isteyen tüm sektör profesyonelleri ve ilgili bölümlerin öğrencileri için hazırlanmıştır.

ŞANTİYENİN ŞEFİ PAKETİ şu eğitimleri içermektedir:

 • İnşaat Projelerinde Şantiye Planlaması
 • İnşaat Projelerinde Hakediş ve Kabul Süreçleri
 • İnşaat Projelerinde Ekip Yönetimi ve Liderlik Eğitimi

Şantiyenin şefi paketini alarak, içerdiği tüm eğitimleri istediğiniz yerden ve istediğiniz zamanda takip edebilir ve sektör profesyonelleri ile yapılmış söyleşimizi izleyebilirsiniz. Online ve sertifikalı bu eğitim paketini tamamladığınızda, pakette yer alan bu 3 değerli eğitimin sertifikaları ayrı ayrı adınıza düzenlenecek ve adresinize gönderilecektir. Sizi sektöre hazırlayacak ve mesleki gelişiminizi hızlandıracak olan ŞANTİYENİN ŞEFİ PAKET EĞİTİMİ; inşaat sektörü alanındaki İLK VE TEK SERTİFİKALI ONLINE EĞİTİMDİR.

Bir şantiye şefinin bilgi sahibi olması gereken, olmazsa olmaz temel yetkinlikleri hızlı ve kolay şekilde edinebileceksiniz.

ŞANTİYE PLANLAMASI EĞİTİMİ KAPSAMINDA

 • İnşaat projelerinde şantiye planlama bilgisini edinecek ve kolaylıkla uygulayabileceksiniz
 • Yönetim yetkinliklerinize yenilerini ekleyeceksiniz
 • Yer aldığınız inşaat projelerinde hedefe yönelik planlamalar gerçekleştirebileceksiniz  
 • Görev aldığınız projelerde planlama eksikliğinden kaynaklanabilecek sorunların çözümünde etkin rol alabileceksiniz
 • Sahip olacağınız uygulamaya yönelik bilgiler ve sertifikanızla kariyerinize değer katacaksınız
 • İnşaat sektöründe görev almaya hazırlanan bir öğrenciyseniz, sektöre daha hızlı ve kolay uyum sağlayabileceksiniz

 

HAKEDİŞ VE KABUL SÜREÇLERİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA

 • Hakediş konusunda kolaylıkla uygulamaya aktarabileceğiniz bilgilere sahip olacaksınız
 • Hakediş ile ilgili örnekleri inceleyerek, güncel metodlar hakkında bilgi edineceksiniz
 • Hakediş süreçlerinize, hız ve doğruluk kazandıracak pratik bilgiler edineceksiniz
 • Ayrıca, kariyer planlamanıza, inşaat sektörünün farklı iş kollarında, yeteneklerinize uygun, yeni hedefler ekleyebileceksiniz
 • Kabul süreçlerinin resmi süreçlerle olan ilişkileri hakkındaki detaylara hâkim olacaksınız
 • Hakediş ve kabul süreçlerini doğru şekilde yürüterek, projelerinizin kârlılığına katkı sağlayacaksınız
 • Hakediş ve kabul süreçleri ile ilgili taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların önüne geçebileceksiniz

 

EKİP YÖNETİMİ VE LİDERLİK EĞİTİMİ KAPSAMINDA

 • Yönetim becerilerinizi geliştirecek ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkartacaksınız
 • Nitelikli ve öz güvenli bir ekip lideri olacaksınız
 • Hedefiniz doğrultusunda sizi başarıya götürecek olan “ekip oluşturma” ve “ekibi yönetme” becerilerini edineceksiniz
 • Liderlik özelliklerinizi geliştirerek, fark yaratan bir yönetici olacaksınız
 • Ekibinizi yönetirken karşılaşabileceğiniz zorlukları ve çözüm yollarını öğreneceksiniz
 • Edineceğiniz temel koçluk becerileriyle ekibinizin performansını üst seviyelere çıkartabileceksiniz

Bir şantiye şefinin bilgi sahibi olması gereken, olmazsa olmaz temel yetkinlikleri hızlı ve kolay şekilde öğrenebileceksiniz.

ŞANTİYE PLANLAMASI EĞİTİMİ

 • Şantiye planlaması nedir?
 • Şantiyede ekip ve ekipman planlaması nasıl yapılır?
 • Mobilizasyon planlaması nedir?
 • Organizasyon şemasının oluşturulması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Şantiyede İdari kuralların planlaması
 • Dokümantasyon ve arşivleme sisteminin planlaması
 • Şantiyede kullanılan bazı standart formlar ve örnek belgeler
 • İş sağlığı ve güvenliğinin şantiye planlamasındaki yeri
 • Örnek belgeler

HAKEDİŞ VE KABUL SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

 • Hakediş ne demektir? İnşaat sektöründe hakediş mantığı nasıldır?
 • Hakedişin inşaat sektöründeki yeri ve önemi
 • Fiyat farkı, ihzarat, kümülatif, pursantaj vb. kavramların tanımları ve örneklerle açıklanması
 • Hakediş belgeleri
  • Ataşman nasıl hazırlanır?
  • Yeşil defter nedir? Nasıl oluşturulur?
  • İcmal nedir ve nasıl hazırlanır?
  • Hakediş kapak sayfasında neler bulunur?
 • Örneklerle hakediş çeşitleri
  • Anahtar teslim işlerde hakediş
  • Maliyet+kâr işlerde hakediş
  • Birim fiyatlı işlerde hakediş
 • Ara hakediş ve kesin hakediş hazırlanması ve farkları
 • Hakedişin mevzuattaki yeri
 • Hakediş hazırlarken ve kontrol ederken dikkat edilecek hususlar
 • Kabul süreçlerinin hakediş süreci ile olan ilişkisi
 • Kabul süreçlerinin sözleşmedeki yeri
 • Kabul süreçleri ile ilgili bazı dokümanlar
 • Kabul Çeşitleri
  • Geçici Kabul Nedir?
  • Kesin Kabul Nedir?
  • Kısmı Kabul Nedir?
 • Kabul süreçlerinin resmi süreçlerle olan ilişkisi
 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Geçici Kabul
 • Kabul süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • ÖRNEK BİR PROJE ÜZERİNDEN HAKEDİŞ HAZIRLAMA
  • Proje tanıtımı
  • Ön keşfin incelenmesi
  • Sözleşmede yer alan hakedişe dair önemli konular
  • Mimari projenin incelenmesi
  • Statik projenin incelenmesi
  • Ara hakedişlerin oluşturulması
  • Kesin hakedişin oluşturulması
  • Mukayeseli keşif
 • Kavrama soruları

EKİP YÖNETİMİ VE LİDERLİK EĞİTİMİ

 • Ekip yönetimi ve ekip liderliği kavramları
 • Modern liderlik modelleri nelerdir?
 • Ekibe nasıl hedef verilir?
 • Başarılı bir ekip nasıl oluşturulur?
 • Ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları nasıl dağıtılır?
 • Ekip ruhu yaratmak
 • Ekip çalışmasında güvenin yeri ve önemi
 • Performans ölçümü ve geri bildirimin önemi
 • Ekip üyelerini geliştirerek üstün performansa ulaşmak
 • İş hayatında kurumsal başarının anahtarı olan “duygusal zekâ”
 • Günümüzde liderliğin vaz geçilmez unsurlarından biri olan “koçluk becerileri”
 • İş yaşamında “kuşak farklılıklarının” yönetilmesi

Nasıl Çalışır?